Zviedrijā sāk izmēģināt atjaunojamo benzīnu

Somijas naftas produktu pārstrādes un jauna tipa degvielu (atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF)) izstrādes koncerns Neste varētu būt pirmais uzņēmums, kas izstrādājis

atjaunojamu benzīnu komerciālam lietojamam, turklāt to var izmantot jau eksistējošos automobiļos.

2

Šobrīd sākta noslēdzošā testēšanas fāze ar mērķi pabeigt degvielas komerciālos testus, tādējādi nodrošinot būtisku ar benzīna un hibrīda dzinējiem aprīkotu automobiļu siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanu.

Eiropas Savienība (ES) nesen paaugstināja tās mērķi siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanai, kas līdz 2030. gadam paredz tās pazemināt par vismaz 55%. Taču šobrīd pieejamās alternatīvas ar benzīna dzinējiem aprīkotiem automobiļiem nenodrošina būtisku fosilā benzīna izmantošanas samazinājumu pietiekami īsā laikā.

Patlaban tiek īstenoti pasākumi, lai šos izaicinājumus atrisinātu: ar Somijas uzņēmuma atjaunojamo benzīnu siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas degvielas aprites ciklā iespējams samazināt pat par 65%*, salīdzinot ar fosilo degvielu. Tomēr mērķis ir šo rādītāju uzlabot vēl vairāk, ar degvielas izmantošanu pakāpeniski sasniedzot 90% emisiju samazinājumu. Tas nozīmētu, ka

siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas degvielas aprites ciklā būtu līdzvērtīgas elektrisko automobiļu radītajiem izmešiem.

2

Jaunā degviela atbilst EN228 standartam, un to iespējams izmantot gan jau esošajos, gan jaunos ar benzīna un hibrīda dzinējiem aprīkotos automobiļos. Tādējādi atjaunojamais benzīns spēj sniegt vēl vienu rīku ES, lai sasniegtu ambiciozo mērķi - siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanu līdz 2030. gadam par 55%, salīdzinot ar līmeni 1990. gadā.

Jaunās degvielas izmēģinājumi tiek veikti kopā ar Volvo Cars piegādātāju Powertrain Engineering Sweden AB. Powertrain Engineering Sweden, kas Volvo Cars un citiem ražotājiem piegādā piedziņas un nākamās paaudzes hibrīda sistēmas, šobrīd izvērtē Neste atjaunojamo benzīnu.

“Mēs atjaunojamo degvielu, tostarp Neste atjaunojamā benzīna, attīstībai sekojam līdzi ar lielu interesi un ticam, ka tam ir liels potenciāls. Mūsu produktu kombinācija ar atjaunojamo benzīnu ļaus automobiļu īpašniekiem samazināt siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisijas pat par 65%,” saka Powertrain Engineering Sweden vadītājs Mīkaels Fleiss (Michael Fleiss).

Testēšana tiek veikta gan laboratorijā ar brīvi stāvošu dzinēju, gan izmēģinājuma braucienos ar diviem automobiļiem.

2

Šo testu mērķis ir izpētīt degvielas īpašības un veikt pielāgojumus, lai vēl vairāk samazinātu izmešus pirms komerciālo izmēģinājumu sākšanas. Neste plāno izvērtēt rezultātus turpmākajos mēnešos.

*) Aprēķina metode atbilst ES Direktīvai par atjaunojamiem enerģijas avotiem 2009/28/EK.

No kā sastāv atjaunojamais benzīns

Lai arī elektrisko automobiļu īpatsvars strauji palielinās, ES prognozē, ka 60% no Eiropas automobiļu parka 2030. gadā veidos automašīnas ar iekšdedzes dzinējiem. Tāpēc nepieciešami risinājumi, lai samazinātu emisijas transporta nozarē. Šķidrajai biodegvielai apvienojumā ar elektrifikāciju, biogāzi, ūdeņradi un patērētāju uzvedības izmaiņām būs nozīmīga loma transporta nozares radīto izmešu samazināšanā.

Neste izstrādā degvielu, kurai ir tādas pašas īpašības kā fosilajam benzīnam, taču tā izgatavota no atjaunojamiem izejmateriāliem. Mūsu testēto atjaunojamo benzīnu veido vairāk nekā 75% bioloģiska satura. Pārējais ir tradicionāla fosilā benzīna komponentes, lai ievērotu pašreizējās EN228 standarta specifikācijas.

Paralēli testēšanai un komercializēšanai tiek veiktas investīcijas ilgtermiņa izstrādē, lai ražotu atjaunojamu benzīnu ar bioloģisko saturu līdz pat 95%.

2

Sagaidāms, ka degvielas bioloģisko saturu veidos dažādas bioloģiskās komponentes, un pašreizējie Neste atjaunojamā benzīna izmēģinājumi paredzēti, lai noteiktu optimālo to kombināciju.https://www.tvnet.lv/7259091/zviedrija-sak-izmeginat-atjaunojamo-benzinu

Palīdziet uzlabot vietni!
Ja jums ir ieteikumi, kā uzlabot mūsu vietni, atsūtiet mums ziņojumu!